Asbestattest

Een asbestinventaris is een essentieel document dat een overzicht geeft van de aanwezige asbestmaterialen in een gebouw. Bij Keuringsplatform bieden we zowel destructieve als niet-destructieve inventarissen aan, afhankelijk van uw specifieke behoeften.

Elektriciteit: elektrische keuring

Fouten in elektrische systemen kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken, zoals brand of elektrocutie. Daarom laat je best jouw elektrische installatie tijdig inspecteren.

 

Elektriciteit: laadpalen

Bij de installatie van een laadpaal is een elektrische keuring verplicht, vergelijkbaar met het toevoegen van een stroomkring voor zonnepanelen. Het uitbreiden van de elektrische installatie met een stroomkring voor een laadpaal vereist ook deze keuring.

 

Elektriciteit: thuisbattterijen & zonnepanelen

Overweeg je thuisbatterijen of zonnepanelen te installeren of zijn ze net geïnstalleerd en moeten ze nog gecontroleerd worden? Het Keuringsplatform inspecteert jouw thuisbatterijen en zonnepanelen.

EPC

Wil je je woning verhuren of verkopen? Als eigenaar moet je een EPC laten opstellen door een erkende energiedeskundige. Het certificaat moet beschikbaar zijn zodra de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Wij bieden deze keuringen aan in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Gas: dichtheidsonderzoek

Laat regelmatig jouw gasinstallatie controleren en vermijd zo het risico op brand- en explosiegevaar. Onze inspecteurs voeren ter plaatse een grondige dichtheidscontrole uit en kijken zo of er geen gaslekkages zijn.

Gas: keuring aansluiting

Een slechte gasinstallatie kan leiden tot ernstige problemen, zoals gaslekken, brandgevaar, koolmonoxidevergiftiging en explosies. Laat daarom je gasinstallatie regelmatig controleren door een erkend controleorgaan, zoals Keuringsplatform, voor optimale veiligheid.

Gas: openzetten gasmeter

Het inspecteren van jouw gasinstallatie is cruciaal om eventuele gaslekken op te sporen en zo het gevaar op brand en explosies te verminderen. Daarnaast bieden wij een service waarmee we jouw verwarmingssysteem controleren om problemen te ontdekken die koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.

Stookolietank bovengronds

Wanneer je je huis met een bovengrondse stookolietank verwarmt, dien je strikte wettelijke verplichtingen na te leven om het risico op grondwater- en bodemverontreiniging tot een minimum te beperken. Deze voorschriften worden streng gecontroleerd en gehandhaafd door de overheid.

Stookolietank ondergronds

Wanneer u een ondergrondse stookolietank gebruikt om jouw huis te verwarmen, moet u bepaalde regels volgen om te voorkomen dat de bodem en het grondwater vervuild raken. Wij voeren deze controles uit, en de overheid zorgt ervoor dat we dit nauwgezet doen.