Voorbereiding info

Voor een goede inspectie moet de bovengrondse stookolie-opslagtank altijd makkelijk bereikbaar zijn. Zorg er ook voor dat de volgende onderdelen aanwezig zijn: het opslagreservoir, de leidingen, de overvulbeveiliging en, indien van toepassing, het lekdetectiesysteem of de inkuiping voor bovengrondse tanks.

Wetgeving

In Vlaanderen is een keuring verplicht voor de aansluiting van een bovengrondse stookolietank vanaf 5000 liter

In Wallonië is een keuring verplicht voor de aansluiting van een bovengrondse stookolietank vanaf 3000 liter.

In Brussel is een keuring niet verplicht, maar wel sterk aan te raden voor de aansluiting van uw bovengrondse stookolietank. Ook de periodieke keuringen die daarna volgen, worden aangeraden.

Periodiciteit

In Vlaanderen is een 10-jarige periodieke keuring verplicht bij een bovengrondse stookolietank.