Voorbereiding

Tijdens de inspectie moet de rioleringsinstallatie altijd goed bereikbaar zijn. Onze inspecteur controleert ook of de volgende elementen aanwezig zijn:
– Een regenwaterrecuperatiesysteem.
– Een aansluiting voor regenwaterafvoer (RWA).
– Een aansluiting voor vuilwaterafvoer of droogweerafvoer (DWA).
– Een rioleringsplan dat overeenkomt met de werkelijke situatie (‘as-built’).

Wetgeving

In Vlaanderen is deze keuring verplicht, bij nieuwbouw, bij renovatie, bij de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem op de openbare weg en op vraag van de rioolbeheerder.

Periodiciteit

De keuring moet om de vijf jaar plaatsvinden, tenzij de fabrikant andere instructies geeft, met als maximale termijn van twintig jaar.