Voorbereiding

Tijdens de inspectie moet de waterinstallatie altijd goed bereikbaar zijn. Onze inspecteur controleert of de volgende elementen aanwezig zijn in de installatie:
– Een lijst van apparaten en een schematische weergave van de leidingen in de installatie.
– Een centrale beveiliging.
– Een minimumaantal aangesloten apparaten: een warmwaterbron en/of centrale verwarming, een toilet, een bad of een douche met kraan, een keukenkraan en/of spoelbakken met gemonteerde kranen of eventueel de bijvulinstallatie voor het regenwatercircuit.

Wetgeving

Een keuring van de waterinstallatie is in Vlaanderen verplicht bij het openstellen van een teller, bijvoorbeeld bij een nieuwe installatie, een aanzienlijke uitbreiding van de installatie of een belangrijke wijziging van de installatie.

Periodiciteit

De keuring moet om de vijf jaar plaatsvinden, tenzij de fabrikant andere instructies geeft, met als maximale termijn van twintig jaar.